biologia‎ > ‎ihmisen biologia‎ > ‎Hermosto‎ > ‎

hermosto tietoa

* hermosto voidaan jakaa 2 osaan
  • keskushermosto: aivot ja selkäydin
  • ääreishermosto: aivohermot ja selkäydinhermot
* refleksi: tieto esim. kuumasta levystä menee kädestä selkäytimeen ja selkäydin antaa käskyn ottaa käden pois, vasta myöhemmin tieto menee aivoihin
* tieto kulkee molempiin suuntiin - esim. aisti tuo tietoa keskushermostoon päin ja keskushermosto lähettää käskyjä liikehermosoluja pitkin
* hermosto voidaan jakaa myös sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon
  • sympaattinen nostaa verenpainetta, hengitystä, hikoilua, laajentaa silmäterää ja hidastaa ruuansulatusta
  • parasympaattinen toimii päinvastoin, erityisesti nukkuessa, laskee muita toimintoja paitsi ruuansulatus vilkastuu
* Mikä tehtävä on?
    isoaivoilla
 pikkuaivoilla
 ytimenjatkeella
 
 
Comments