Lahjakkaiden tukeminen

Lahjakkaita oppilaita pitää tukea oppimisessaan vastaavasti kuin oppimisvaikeuksiakin omaavia oppilaita. Lahjakkaat voivat tarvita tukea lahjakkuuden tunnistamisessa, alisuoriutumisen ehkäisemisessä, tylsistymisen ehkäisemisessä ja sosiaalisten taitojen parantamisessa. Tässä jotain keinoja:

 • oppilas saa edetä omaa vauhtiaan itsenäisesti
 • lahjakkaat oppilaat voivat työskennellä pareittain tai pienessä ryhmässä toisiaan auttaen
 • oppilaalle annetaan vaikeampia / laajempia / syvällisempiä tehtäviä (must-should-could tehtävistä ne could-versiot)
 • oppilaalle annetaan vaikeampia / laajempia / syvällisempiä läksyjä
 • tehtävien eriyttämiseen idoita:
  • vieraskielisiä tehtäviä
  • selittävät tehtävät - mistä ilmastonmuutos johtuu? miten selittäisit, että aamuisin on usvaa?
  • ongelmanratkaisutehtävät
 • tutkiva oppiminen
 • ajattelun opettaminen (auttaa myös muita oppilaita, voi tulla viiveelläkin ja voi tulla luokkaan myös siirrännäisvaikutusta)
 • tietokoneiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen
 • luokan yli hyppääminen
 • jollain alalla lahjakkaalla voi olla puutteita toisella alalla (esim. matemaattisesti lahjakas voi hyötyä siitä, että neuvoo toisia oppilaita ja samalla oppii sosiaalisemmaksi)
 • minikurssit tai kerhot
 • projektien tekeminen (lahjakkaat tekevät usein jo itsestään joko laajempia tai syvemmälle porautuvampia projekteja)
 • It's cool to be smart! -ajattelu (muiden hyväksyntä ns. hikkeä kohtaan) - on lupa olla lahjakas
Comments