Solu tehtäviä

Lue linkin teksti ja vastaa kysymyksiin.

Mikä on solu?

Mitkä ovat mielestäsi 2 solun tärkeintä osaa? Miksi?