hermosto tietoa

* hermosto voidaan jakaa 2 osaan

  • keskushermosto: aivot ja selkäydin

  • ääreishermosto: aivohermot ja selkäydinhermot

* refleksi: tieto esim. kuumasta levystä menee kädestä selkäytimeen ja selkäydin antaa käskyn ottaa käden pois, vasta myöhemmin tieto menee aivoihin

* tieto kulkee molempiin suuntiin - esim. aisti tuo tietoa keskushermostoon päin ja keskushermosto lähettää käskyjä liikehermosoluja pitkin

* hermosto voidaan jakaa myös sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon

  • sympaattinen nostaa verenpainetta, hengitystä, hikoilua, laajentaa silmäterää ja hidastaa ruuansulatusta

  • parasympaattinen toimii päinvastoin, erityisesti nukkuessa, laskee muita toimintoja paitsi ruuansulatus vilkastuu

* Mikä tehtävä on?

isoaivoilla

pikkuaivoilla

ytimenjatkeella