posterin tekeminen

Tässä ohjeita posterin tekemiseen:

1. Suunnittele posterin rakenne

  • mahdollisimman selkeä ja kattava

  • hyvä palstoitus helpottaa luettavuutta

2. Valitse kuvat ja diagrammit, joita käytät

  • valitse vain 1-2 oleellista kuvaa tai diagrammia

3. Käytä selkeää ja suurta fonttia, esim. Arial, Times New Roman, Gill Sans Light tai Calibri

  • otsikot voivat olla eri fonttia kuin muu teksti

  • käytä värejä luomaan mielenkiintoa

   • punainen kuvastaa rohkeutta, keltainen petosta, musta valtaa, ruskea tavallisuutta

   • vihreä tasapainoa ja harmaa rauhallisuutta

4. Tee seuraavat paperille:

I OTSIKKO

  • lyhyt ja selkeä otsikko + lisäksi tekijän nimi + paikka

II JOHDANTO

  • johdatus aiheeseen ja se, että mitä on tutkittu

III MENETELMÄT

  • menetelmät mitä on käytetty, miten on tutkittu

IV TULOKSET

  • aivan lyhyesti tutkimustulokset, vain 1-3 tärkeintä havaintoa

V POHDINTA

  • miten tutkimus onnistui? mitä voisi tutkia lisää?

VI LÄHTEET

  • lyhyesti posterissa käytetyt lähteet

Katso lisää