ilmansuunnat

Ilmansuunnat on syytä osata sekä suomeksi että englanniksi. Jälkimmäinen on välttämätöntä ihan maantiedossakin esim. karttakoordinaattien takia.

Ilmansuunnat voidaan jakaa pää- ja väli-ilmansuuntiin. Palauta ne mieleesi ja testaa taitosi. Pääilmansuunnat on kuvassa punaisella ja väli-ilmansuunnat sinisellä.