Asutus maapallolla

Maapallolla asutus on jakautunut epätasaisesti.

Harvaan asuttuja paikkoja ovat:

  • vuoristot

  • aavikot

  • sademetsät

  • kylmät alueet (Suomi)

Tiheään asuttuja paikkoja ovat:

  • rannikot

  • Aasian riisinviljelyalueet, joissa hyvä ilmasto ja maaperä

  • Euroopan ja Yhdysvaltojen teollisuusalueet

  • tropiikissa ylänköalueet (ei niin kuuma)

Väestöntiheys maapallolla

Asukastiheys = väestöntiheys = kuinka monta asukasta on yhdellä neliökilometrillä

Yksi neliö = 1 km x 1 km

Islanti 3 asukasta / km2

Suomi 18 as./ km2

Egypti 90 as. / km2

Japani 333 as./ km2

Maailman valtiot asukastiheyden mukaan

varmista, että osaat