Evoluutio

Suvullisessa lisääntymisessä jälkeläiset ovat erilaisia. Voit periä äidiltä hiusten värin ja isältä musikaalisuuden. Sisaruksesi voi periä hiusten värin isältä ja äidiltä hyvät kädentaidot. Olette sisaruksen kanssa erilaisia. Myös mutaatiot eli perimän mutaatiot voivat aiheuttaa erilaisia ominaisuuksia eli vaikka silmien väri on erilainen. 

Jotkut yksilöt pärjäävät paremmin elinympäristössä. Parhaiten sopeutuneet lisääntyvät eniten. Yksilön ominaisuudet periytyvät jälkeläisille. Laji muuttuu vähitellen. Kyseessä on evoluutio.

Mitä evoluutio on?

Eliöt muuttuvat ajan saatossa.

Evoluutiolla tarkoitetaan sitä, että ajan saatossa ne eliöt, jotka sopeutuvat ympäristöön parhaiten myös lisääntyvät eniten. Tämän seurauksena tietyt ominaisuudet lisääntyvät populaatiossa.

1) muuntelu = yksilöiden erot
2) luonnonvalinta = ominaisuudet vaikuttavat yksilöiden kelpoisuuteen eli kykyyn säilyä hengissä ja lisääntyä
3) periytyminen = ominaisuudet periytyvät seuraavaan sukupolveen

Esimerkki
Teollisuusmelanismi

Evoluutiosta on paljon todisteita. Esimerkiksi vanhimmissa kivikerroksissa on yksinkertaisempien eliöiden jäänteitä. Uudemmissa kivikerroksissa on taas kehittyneempien eläinten, kuten vaikka lintujen ja nisäkkäiden jäänteitä. Muinaisten eliöiden jäänteitä kutsutaan fossiileiksi. 


Sukulaislajeilla on yhteinen kantamuoto. Siitä kertoo mm. samanlaiset luut eturaajoissa kaikilla selkärankaisilla. Myös eläinten alkionkehityksen vaiheet näyttävät hyvin samanlaisilta.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Kuva: Starlarvae

Evoluutio videolla 11 min (Huom. voit vaihtaa tekstityksen omalle äidinkielellesi hammasrattaan kohdalta)

Polkupyörän evoluutio

Tehtäviä evoluutiosta