compass rose

Englanniksi häkkyrää, johon merkitään ilmansuunnat kutsutaan usein nimellä compass rose eli kompassiruusu tai joskus myös nimellä windrose eli tuuliruusu. Englanniksi ilmansuunnat ovat paljon loogisempia kuin suomeksi ja oikeastaan riittää, että muistaa pääilmansuunnat ulkoa.

Pääilmansuunnat ovat

NORTH

WEST EAST

SOUTH

eli N, E, S, W.

Väli-ilmansuunnat muodostetaan pääilmansuunnista mainitsemalla aina ensin, että onko kyseessä pohjoinen vai etelä ja vasta sitten, että onko kyseessä itä vai länsi:

koillinen = NORTH-EAST = NE

kaakko = SOUTH-EAST = SE

lounas = SOUTH-WEST = SW

luode = NORTH-WEST = NW

Lisäksi englanninkielisissä maissa on olemassa väliväli-ilmansuunnat, jotka muodostetaan vastaavalla logiikalla. Tällöin aina mainitaan ensin vieressä oleva pääilmansuunta ja vasta sitten vieressä oleva väli-ilmansuunta.