Luonnonmaisema ja kulttuurimaisema

Luonnonmaisema
Luonnonmaisemassa on vettä, metsää, suota, vuoria ja aavikkoa.

Kulttuurimaisema
Kulttuurimaisemassa on ihmisen muokkaamaa maisemaa: taloja, teitä, peltoja ja puistoja.

Yleensä maisemassa on sekä luontoa että ihmisen muokkaamaa maisemaa. Kaupungeissa on enemmän kulttuurimaisemaa ja maalla enemmän luonnonmaisemaa, mutta pellotkin kuuluvat kulttuurimaisemaan, joten maallakin on paljon kulttuurimaisemaa. Pelkkää luonnonmaisemaa on hyvin harvoin enää.

Kuvanlukutaito
Valokuvista voidaan päätellä:
1) rakennukset - > pieni vai suuri kaupunki, ihmisten elintaso
2) ihmiset -> vaatteet: ilmasto ja ihmisten elintaso, kulttuuri
3) kasvillisuus -> ilmasto, elinkeinot

4) pinnanmuodot -> elinkeinot