Tutkielman rakenne

1. Kansilehti

2. Tiivistelmä

3. Sisällysluettelo

4. Johdanto

5. Tieteellinen katsaus ja tutkimusmenetelmät

6. Tutkimusaineisto ja sen analysointi

7. Johtopäätökset

8. Lähteet

9. Liitteet