Essee

Essee on vähän kuin äidinkielen aine, mutta se kirjoitetaan jostain tieteellisestä aiheesta eikä se voi olla mielikuvituksen tuotetta.

Esseen kirjoittamisessa on tärkeintä, että ymmärtää otsikon oikein ja kirjoittaa juuri otsikon aiheesta. Joissain tilanteissa voi toki saada keksiä otsikon jopa itsekin. Tällöin on tärkeää, että otsikko on kuvaava.

Tässä peruskoulun esseen kirjoittamiseen sopivat ohjeet. Yliopistoesseisiin on ohjeita netti pullollaan, mutta monet niistä ovat liian laajoja, jos verrataan esimerkiksi peruskoulussa tai lukiossakin kirjoitettaviin reaaliaineiden esseisiin.

1) lue aiheeseen liittyvää materiaalia (esimerkiksi kirjan kappale, mahdollisesti myös muuta tietoa vaikka rinnakkaiskirjasta tai netistä)

2) tee aiheesta käsitekartta

3) suunnittele lyhyesti esseesi rakenne

  • johdanto

  • itse käsittelyosa

  • lopetus / johtopäätökset

4) tarkastele, että ymmärrät aiheeseen liittyvät käsitteet ja kirjoita ne myös auki kirjoitttaessasi esseetä

5) kirjoita essee

  • piirrä konseptiin marginaalit

  • merkitse konseptiin koko nimesi ja luokkasi

  • kirjoita otsikko - varmista, että kaikki mitä kirjoitat liittyy varmasti siihen!

  • kirjoita johdanto, jossa kerrot lyhyesti, mitä tässä esseessä tullaan käsittelemään / minkälaisia näkökulmia aiheeseen tullaan ottamaan

  • kirjoita käsittelyosa - muista kappalejako! vaihda vaikka jokaisen käsitekartan alaosion vaihtuessa uuteen kappaleeseen

  • kirjoita lopetus / johtopäätökset - tähän osioon voit kirjoittaa omia mielipiteitäisi ja vaikka sitä, että miten mielestäsi tätä aihetta voisi tutkia/tarkastella laajemmin

Hyvä esseen asemointiohje konseptille.