Essee

Essee on vähän kuin äidinkielen aine, mutta se kirjoitetaan jostain tieteellisestä aiheesta eikä se voi olla mielikuvituksen tuotetta.

Esseen kirjoittamisessa on tärkeintä, että ymmärtää otsikon oikein ja kirjoittaa juuri otsikon aiheesta. Joissain tilanteissa voi toki saada keksiä otsikon jopa itsekin. Tällöin on tärkeää, että otsikko on kuvaava.

Tässä on peruskoulun esseen kirjoittamiseen sopivat ohjeet. Yliopistoesseisiin on ohjeita netti pullollaan, mutta monet niistä ovat liian laajoja, jos verrataan esimerkiksi peruskoulussa tai lukiossakin kirjoitettaviin reaaliaineiden esseisiin.

1) lue aiheeseen liittyvää materiaalia (esimerkiksi kirjan kappale, mahdollisesti myös muuta tietoa vaikka rinnakkaiskirjasta tai netistä)

2) tee aiheesta käsitekartta

3) suunnittele lyhyesti esseesi rakenne

 • johdanto

 • itse käsittelyosa

 • lopetus / johtopäätökset

4) tarkasta, että ymmärrät käsitteet ja kirjoita ne myös auki kirjoittaessasi esseetä

5) kirjoita essee

 • piirrä konseptiin marginaalit

 • merkitse konseptiin koko nimesi ja luokkasi

 • kirjoita otsikko - varmista, että kaikki mitä kirjoitat liittyy varmasti siihen!

 • kirjoita johdanto, jossa kerrot lyhyesti, mitä tässä esseessä tullaan käsittelemään, esimerkiksi ensin rakenne ja sitten toiminta tai ensin ulkonäkö, ravinto ja lopuksi lisääntyminen

 • kirjoita käsittelyosa - muista kappalejako! vaihda vaikka jokaisen käsitekartan alaosion vaihtuessa uuteen kappaleeseen

  • älä kirjoita sellaista mistä et ole varma (taisi olla tai muistaakseni paljastavat epävarmuuden)

 • kirjoita lopetus / johtopäätökset - tähän osioon voit kirjoittaa omia mielipiteitäisi ja vaikka sitä, että miten mielestäsi tätä aihetta voisi tutkia/tarkastella laajemmin