Uni

Unen tarve vaihtelee ihmisillä ja iän myötä. Monet nukkuvat liian vähän ja sen vuoksi arjen jaksaminen on vaikeaa. Hyvä perussääntö elämässä voisi olla, että 8 h päivässä olisi työtä, esimerkiksi opiskelua, 8 tuntia vapaa-aikaa ja 8 tuntia unta. Miten tämä sinulla toteutuu?

Unen tarve eri iässä:
vauva 12-17 h

leikki-ikäinen 10-14 h

alakouluikäinen 9-11 h

yläkouluikäinen 8-10 h

aikuinen 7-9 h

vanhus 7-8 h

Jos koulu alkaa klo 8, niin mene nukkumaan viimeistään klo 22.

Mitä unenpuutteesta seuraa?


keskittymiskyky heikkenee

tapaturmien ja onnettomuuksien riski kasvaa

muisti huononee

luovuus vähenee

päättelykyky ja oppiminen heikkenee

paino nousee

tulee pahalle tuulelle

vastustuskyky heikkenee

uupuu helposti, masennusriski kasvaa