soluhengitys

Soluhengitys on soluissa tapahtuvaa kaasujen vaihtoa, jonka aikana vapautuu energiaa.

Soluhengitykseen ei tarvita valoa!

HAPPI + SOKERI ------> HIILIDIOKSIDI + VESI + vapautuu energiaa

O2+ C6H12O6 ------> CO2 + H2O + vapautuu energiaa