Pinnanmuodot

kartalla pinnanmuotoja voidaan esittää kahdella tapaa

- väreillä

- korkeuskäyrillä

värit:

VIHREÄ

= alanko = 0-200 mmpy (metriä merenpinnan yläpuolella)

KELTAINEN

= ylänkö = 200-1000 mmpy

RUSKEA

= vuoristo = yli 1000 mmpy