Numeromittakaava

Numeromittakaava ilmoitetaan suhdelukuna, jota merkitään kaksoispisteellä.

Mittakaava voi olla esimerkiksi

1: 20 000 ja se luetaan "yhden suhde 20 tuhanteen"


tai


1: 5 000 000 ja se luetaan "yhden suhde 5 miljoonaan"

Mittakaavassa kerrotaan kuinka paljon 1 cm kartalla vastaa sentteinä luonnossa. Täten esimerkiksi 1:20 000 kertoo, että 1 cm kartalla on 20 000 cm luonnossa.

Käytännössä numeromittakaavan luvut ovat usein varsin isoja ja hankalia ymmärtää, joten ne kannattaa muuttaa laskutoimituksissa heti alkuunsa enemmän järkeen käyviksi. Hyvä muistisääntö:

Ota 2 nollaa pois -> matka metreinä

Ota 5 nollaa pois -> matka kilometreinä

Siten 1 : 20 000 mittakaava tarkoittaa sitä, että 1 cm kartalla vastaa 20 000 cm luonnossa eli 200 m luonnossa.

Useinkaan matka kartalla ei kuitenkaan ole tasan yhtä senttiä. SIlloin joudutaan laskemaan matka.

Näin lasket matkan mittakaavan avulla:


Otetaan esimerkki: Matka kartalla on 5 cm ja mittakaava on 1: 20 000. Kuinka pitkä matka on luonnossa?

1. 5 cm
2. 1: 20 000 -> 200 m

3. 5 x 200 m = 1000 m

4. 1000 m eli 1 km