kasvien luokittelu

Kasvien luokittelukin on muuttunut samoin kuin koko eliökunnan, kun on saatu lisätietoa lajien sukulaissuhteista. Esimerkiksi aikaisemmin erotettiin itiökasveissa lieot, sanikkaiset ja kortteet kolmeen ryhmään, mutta nykyään kortteet kuuluvat sanikkaisiin. 

Kaavio: lähde OPH, piirros Marianne K-V-E

Yksinkertaisimpia vihreitä kasveja ovat viherlevät ja sammalet. Sammaleilla ei ole esimerkiksi juurta. Liekomaisilla kasveilla ja saniaisilla on jo johtosolukko, jolla se kuljettaa vettä ja ravinteita. Liekomaiset kasvit ja saniaiset lisääntyvät vielä itiöillä. Siemenillä lisääntyvät mm. kuusi ja omena. Kuusella siemenaiheet kehittyvät emilehden pinnalle. Havupuut ovatkin siksi paljassiemenisiä. Omenalla taas siemenaiheet ovat emiön suljetussa sikiäimessä ja siten lopulta hedelmän sisällä. Omena kuuluu siis koppisiemenisiin.

Kuusen nuori käpy. Jokaisen käpysuomun tyvellä on 2 siemenaihetta. Kuusi on paljassiemeninen.

Kuva: Marianne K-V-E

Omenalla siemenet ovat hedelmän sisällä. Omena on koppisiemeninen.

Kuva: Marianne K-V-E

Tehtäviä