Valtioiden rajat

valtio = alue, joka saa päättää omista asioistaan, säätää lakeja
valtio = maa, jonka muut valtiot ovat hyväksyneet
maailmassa on 195 valtiota

Pohjois-Kypros on maa, jonka vain 1 valtio eli Turkki on hyväksynyt valtioksi

Palestiina on valtio / maa, jonka on tunnustanut valtioksi 139 valtiota, esim. Ruotsi, mutta Suomi ei

EU = Euroopan unioni

kansallisvaltio = sama kulttuuri ja kieli, esim. Suomi


osassa valtioista monta kansallisuutta ja kieltä, esim. Intiassa on satoja eri kieliä


kansat voivat asua useamman valtion alueella, esim. saamelaiset ja kurdit


a) joki - esim. Suomen ja Ruotsin välillä - Tornio ja Haaparanta (yhdistää)

b) vuoristo - esim. Ranskan ja Espanjan välillä (erottaa)

→ kansalaisuuksia ei otettu huomioon → ei kansallisvaltioita  → sisällissotia
- Intia ja Pakistan, Palestiinalla on hyvin rikkonainen raja