Maisema-alueet

Maisema-alue on alue, jonka alueella maisemissa on paljon samankaltaisuutta.

Maisemaan vaikuttaa

- vesistöt

- pinnanmuodot

- kasvillisuus

- kallioperä

- jääkauden muodot

Suomessa on 6 maisema-aluetta

1) Lappi

2) Vaara-Suomi

3) Pohjanmaa

4) Järvi-Suomi

5) Etelä-Suomi

6) Saaristo-Suomi tai Lounais-Suomi

1) Lappi

* tuntureita (puuttomia)

* tunturien laella rakkaa (pakkasen rapauttama kivikko)

* soita

* havumetsää, paitsi ihan pohjoisessa ei enää metsää

* Peräpohjola (aapasoita ja muutama tunturi: Ylläs, Levi ja Pallastunturi = kerot)

* Metsä-Lappi (paljon mäntymetsää, tuhansia pieniä järviä = lompolot)

* Tunturi-Lappi (käsivarressa, Saana ja Halti, osa Skandeja)

* matkailu, poronhoito (700 ihmistä)

* kansallispuistot

2) Vaara-Suomi

* ylänköä (yli 200 mmpy)

* vaaroja (puita kasvaa laella), muinaisten vuorien (Karelidit) jäänteitä eli jäännösvuoria, Koli, Vuokatti, Ruka

* moreenia, havumetsää

* erämaa-alueita

* vaara-asutus (talot vaarojen laella, siellä hedelmällisempää kuin laaksoissa ja lämpimämpää)

3) Pohjanmaa

* vanhaa merenpohjaa -> tasaista, tasanko, korkeusvaihtelu alle 5 m

* paljon soita

* paljon jokia, tulvia keväisin ja sateiden aikaan, soiden humusaineet värjäävät veden ruskeaksi

* soita ojitettu ja kydötetty pelloiksi, peltoja paljon jokien varrella, peltoaukeat eli lakeudet

* turkistarhaus, paperiteollisuus, kasvihuoneviljely, biotekniikka

* ruotsinkielisiä pohjanmaan rannikolla

* talot pitkiä, kapeita ja kaksikerroksisia ja punamullalla maalattuja

4) Järvi-Suomi

* paljon järviä: Saimaa (Suomen suurin ja Euroopan 4. suurin järvi), Päijänne, Kallavesi, Näsijärvi

* maisemassa yhtä paljon vettä kuin maata

* Saimaalla sisävesisaaristo

* paljon havumetsää, rannoilla myös lehtipuita

* jääkauden jälkiä: kallioseinämiä, harjuja

* saha-, sellu- ja paperiteollisuus (tarvitsee vettä ja puuta)

* Kuopio, Jyväskylä ja Tampere yliopistokaupunkeja

* matkailua

5) Etelä-Suomi

* Salpausselkien (reunamuodostumat) eteläpuolinen alue, joissain myös Lounais-Suomi

* alankoa (alle 200 mmpy)

* maalaji savi -> peltoja

* ilmasto lämpimämpi -> lehtimetsää

* paljon asutusta

6) Saaristo-Suomi tai Lounais-Suomi

* sisäsaaristo - suuria saaria, joissa metsää, jos multaa ja kalkkia -> lehtoa

* ulkosaaristo - vähemmän kasvillisuutta, pienet puuttomat kallioluodot

* matkailua, omenoita, perunoita