Pakolaiset

Pakolaisella tarkoitetaan ihmistä, joka joutuu pakenemaan omasta maastaan toiseen maahan esimerkiksi uskontonsa tai mielipiteidensä vuoksi.

Euroopan siirtolaistulvan syitä