Elinkeinot

elinkeino = työ, josta ihminen saa rahaa

Alkutuotanto

  • kalastus

  • metsätalous

  • maatalous

  • maataloudessa ei ole jalostettu tuotteita -> ei paljon rahaa - > köyhiä maita

  • monet Keski-Afrikan valtiot

Jalostus

  • raaka-aineista tehdään tuotteita

  • teollisuus

  • esim. Kiina, Indonesia

Palvelut

  • palveluita muille ihmisille

  • kehittyneet maat: ei paljoa maataloutta, teollisuus automatisoitunutta

Kuva Marianne K-V-E

Kuva Marianne K-V-E

Maatalousyhteiskunnasta muututaan teollisuusyhteiskunnaksi. Teollisuusyhteiskunnasta muuttumista palveluyhteiskunnaksi kutsutaan rakennemuutokseksi.