eriyttämisen menetelmiä

 • Eriyttäminen mielletään usein sellaiseksi, että jollekin heikolle annetaan helpompia tehtäviä tehtäväksi. Eriyttäminen on kuitenkin paljon laajempi käsite ja on tärkeää huomata, että opettajan pitää ottaa omassa opetuksessaan jatkuvasti huomioon erilaiset oppijat. Tämä tarkoittaa sitä, että jo oppituntien yleisessä suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon se, että joukossa on aina ihmisiä, jotka oppivat eri tavalla kuin toiset. Jotkut oppivat paremmin pienistä yksityiskohdista kokonaisuuksiin ja toiset kokonaisuuksista yksityiskohtiin, jotkut oppivat parhemmin kuulemalla, jotkut näkemällä ja jotkut tekemällä jne. Mitä monipuolisempia opetusmenetelmiä opettaja käyttää, sitä paremmin niin oppilaat oppivat eli tästä hyötyvät paitsi erityisoppilaaat, niin kaikki oppilaat.

Oppitunnin suunnittelu

Alla muutamia vinkkejä hyvän ja selkeän oppitunnin rakentamiseen ryhmälle, jossa on erilaisia oppijoita:

 • suunnittele selkeä oppitunti, jossa on mielellään erilaisia osioita, kuten vaikka 15 min teoriaa, 15 minuuttia toiminnallisuutta ja 15 minuuttia taas jotain muuta

 • kerro tunnin alussa mitä oppitunti pitää sisällään ja kirjoita oppitunnin rakenne vaikka taululle

 • puhu selkeästi ja hyödynnä painotuksia, rytmityksiä, eleitä ja liikkeitä puheen apuna - pidä huoli, että kuulijat näkevät huuliesi liikkeet

 • havainnollista asioita mahdollisimman paljon

  • kuvia

  • kaavioita

  • esimerkkejä

  • kirjoitettua tekstiä

  • ääntä

  • toimintaa

 • selitä asiaan liittyvät käsitteet

 • pidä huoli, että tunnilla ei ole liian kiire

 • varmista, että oppilas on ymmärtänyt asiat

 • anna positiivista palautetta

 • tee tunnin lopussa yhteenveto, että mikä oli tänään tärkeää

 • anna läksy aina niin, että kerrot sen sekä suullisesti että kirjallisesti ja lisäksi sen voi katsoa vielä mahdollisesti kirjastakin

Erilaiset menetelmät eriyttämiseen

 • erilaiset tehtävät erilaisille oppilaille

  • oppilaille kerrotaan, että jotkut tehtävistä ovat helppoja ja jotkut keskivertoja ja jotkut vaikeita ja oppilas saa valita, että mitä tehtäviä tekee

  • oppilaille jaetaan erityyppisiä tehtäviä, jotka on esimerkiksi värikoodattu: perustehtävät, ongelmanratkaisutehtävät, aineistotehtävät

  • läksyksi kaikille 3 tehtävää

   • jos esimerkiksi matematiikassa jotkut nopeat ovat ehtineet tehtävään 50, niin heille tulee tehtävät 51-53 läksyksi ja jos joku on tehtävässä 26, niin hänelle tulee 27-29

 • oppilaiden ryhmittely luokkatilassa

  • esimerkiksi hyvät oppilaat opiskelevat pareittain ja heikommat oppilaat yksinään ja opettaja voi neuvoa heikompia oppilaita tällöin paremmin

 • ryhmä- ja parityöt

  • ryhmittele oppilaat niin, että ryhmässä on erilaisia ihmisiä, esim. kokonaisuuksia hallitseva / yksityiskohdista huolta pitävä tai lukivaikeuksinen / vahva lukija

 • projektityöskentely

  • projektissa usein erilaiset ihmiset lähestyvät omaa työtään hänelle itselleen sopivalla tavalla ja laajuudella, opettaja voi toki auttaa esimerkiksi työn rajaamisessa

 • käytä hyödyksi motivoinnissa ja asian käsittelyssä erilaisia lähteitä ja apuvälineitä

  • tietokoneet

  • media

  • oma elämä

  • eri otsikot eri väreillä

  • pelit (niin lautapelit kuin muistipelit kuin tietokonepelitkin)

  • kuvat, musiikki

  • muistisäännöt

 • opiskelutaidot ja sisällön ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoaopiskelu, mieti tarkkaan, että mitkä asiat pitää osata ulkoa ja vaadi vain ne, mutta vaadi ne osaamaan kunnolla esim. junnauskokein (kertotaulu, ilmansuunnat)

 • opeta opiskelutaitoja aineen rinnalla

  • ajatuskartat

  • käsitekartat

  • lukutekniikat

  • tärkeiden asioiden poimiminen

  • esseekirjoitus

  • kuva-analyysit

 • anna materiaali tutustuttavaksi etukäteen

 • katso, että materiaali on

  • selkeää

  • muulla kuin valkoisella paperilla

  • kirjoitettu isolla fonttikoolla

  • tekstissä on selkeä kappalejako ja lyhyet rivit ja kapeat palstat

 • käytä erilaisia menetelmiä oppitunneilla

  • opettajajohtoinen

  • tehtävien tekeminen

  • pari- ja ryhmätyöt

  • yhteistoiminnallinen oppiminen (kotiryhmät ja asiantuntijaryhmät)

  • väittelyt

  • pelit

  • mainosten tekeminen

  • lehden tekeminen

  • pysäkkityöskentely (oppilaat liikkuvat luokassa eri pysäkeillä tehden tehtäviä)

  • videot

  • kuva-analyysit

 • jaa tehtävät osatavoitteisiin, joiden jälkeen opettaja tulee aina tarkistamaan

 • oppilaat toimivat apuopettajina tunnilla

 • äänikirjat käyttöön lukivaikeuksisille tai oppilas voi itse lukea kappaleet ja äänittää ne

 • toiminnallisuus - esimerkiksi matematiikassa yhtälönratkaisu, kielissä kielioppisäännöt

 • oppilaille kopiot luokan seinällä olevista kielioppisäännöistä tms.

 • oppilaiden osallisuus

  • osallistuminen omaan oppimiseen lisää yleensä motivaatioa

  • oppilaat voivat valita mitä tehtäviä tekevät (rutiini / ongelmanratkaisu)

  • oppilaat voivat valita, että miten opiskelevat (toiset tekee vaikka ajatuskarttaa ja toiset tekee työkirjan tehtäviä)

  • oppilaat saavat vaikuttaa itse arviointiin (sovitaan yhdessä, että minkä verran mikäkin osasuoritus vaikuttaa numeroon)

Tiedätkö jotain muita hyviä menetelmiä? Laita sähköpostia marianne @ mariannekve . com