Kartan piirtäminen

Piirrä maastokarta karttamerkkejä käyttäen seuraavan tarinan mukainen kartta. Muista merkitä karttaan pohjoisnuoli, karttamerkit, karttamerkkien selitykset ja mittakaava (joko jana- tai numeromittakaava tai molemmat).

Kylä sijaitsee pienen lammen rannalla. Kylän läpi kulkee autotie. Tien molemmin puolin sijaitsee rakennuksia. Muutama rakennus sijaitsee myös autotiestä erkanevan ajopolun varrella. Kylässä on kauppa, koulu ja posti. Merkitse ne karttaan. Kylän alueella on kaksi peltoaluetta ja kaksi niittyaluetta. Kylän pohjoisosassa sijaitsee havu- ja sekametsää ja eteläosassa lehtimetsää. Lisäksi kylän itäpuolella on suoalue.