tuulet tuivertavat

Tuulet liikuttavat maaperää, joka toimii hiekkapuhalluksen tavoin.

Kun luonnon hiekkapuhallus kohtaa kallioita, nekin kuluvat. Koska tuuli ei jaksa nostaa hiekkaa kovin korkealle, niin kalliot kuluvat eniten tyveltään ja syntyy sienikallioita.

Tuulen mukana kulkeva aines alkaa kasaantua heti, kun tuulennopeus pienenee. Näin syntyy hiekasta kinoksia eli dyynejä. Dyyneissä on loiva vastasivu ja jyrkkä suojasivu. Dyynit myös liikkuvat eli tuuli ottaa mukaan ainesta vastasivusta ja kuljettaa sitä taas suojasivulle.