Muuttuva maapallo ja kestävä tulevaisuus

· kartanlukutaito

· geomedian käyttö ja karttatuntemus

· Suomen maisema-alueet

· maailman kulttuuri- ja luonnonmaisemat

· luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö

· ympäristömuutokset

· vastuullinen kansalaisuus

· alueelliset kehityskysymykset

· globalisaatio ja sen vaikutukset