Uhanalaiset eliöt tehtävä

UHANALAISET ELIÖT parityö1 Valitse pari


2 Valitkaa uhanalainen eliö Suomesta

Voitte hakea esim. luontoportti hakusanalla uhanalainen

Valitkaa 2-3 eliöä, sillä jokainen ei voi tehdä luokasta naalista


3 Esittele opettajalle valitsemanne eliö ja “varatkaa” se


4 Tee paperille työ: hieno kuva, vähän tekstiä


a) kuva

b) lajin nimi isolla

c) uhanalaisuusluokitus


VU = vaarantunut laji (vulnerable)

EN = erittäin uhanalainen laji (endangered)

CR = äärimmäisen uhanalainen laji (critically endangered)


d) eliölajin normaali elinympäristö

e) uhanalaisuuden syyt