Veri tehtäviä

  1. Kirjoita vihkoon verisolut ja niiden tehtävät.

2. Leevin veriryhmä on A, Lassen B, Yasminin AB ja Leenan O.

Kenen verta voi antaa a) Leeville, b) Lasselle, c) Yasminille, d) Leenalle?

3. Selvitä mitä tarkoittaa anemia ja mistä se johtuu.