Mätäjoki

Mätäjoki on Helsingissä virtaava kaupunkipuro. Se virtaa myös Vantaan puolella, mutta siellä sen nimi on Mätäoja.

Vantaajoki virtasi aikaisemmin Mätäjoen kohdalta mereen, mutta kun jääkauden jälkeen maankohoamisen myötä maanpinta muuttui, niin Vantaanjoki vaihtoikin uomaa yhtyen Keravanjokeen.

Mätäjoki virtaa mm. Kannelmäessä ja laskee Isoon Huopalahteen.

Joen valuma-alue on 24 m2 ja alueella asuu noi 70 000 ihmistä. Mätäjoki on herkkä saastumaan suuren valuma-aleensa takia. Mätäjoelle on tehty mittavia kunnostussuunitelmia.

Mätäjoki-aiheisia uutisia:

Mätäjokeen valunut myrkkyä - pitkä kunnostustyö valuu hukkaan 20.5.2013