plankton

ASIASANAT

Plankton voidaan jakaa bakteeri-, kasvi- ja eläinplanktoniin. Plaktonista voidaan käyttää myös nimeä keijusto, koska plankton keijuu (vrt. ei kellu eikä leiju vaan ikäänkuin leijuu vedessä). Plankton on mikroskooppisen pieniä eliöitä, joiden merkitys maapallon ekosysteemien takia on erittäin tärkeä.

Kasviplankton pystyy yhteyttämään eli muodostamaan hiilidioksidista ja vedestä auringonvalossa sokeria. Ne muodostavat meren ekosysteemissä tuotannon ensimmäisen portaan ja ovat tärkeimpiä maapallon hapen tuottajia ja hiilidioksidin sitojia.

Kasviplanktonia on esim:

1) viherlevät

2) piilevät

3) panssarilevät

4) sinilevät, joista useat ovat myrkyllisiä