Solutehtäviä

1) Piirrä vihkoon kuva eläinsolusta.

2) Kirjoita vihkoon sanat: eliö, solu, solukalvo, tuma, solulima, mitokondrio, kudos, elin ja elimistö ja selitä ne omin sanoin.

3) Mikä tehtävä on solussa a) tumalla, b) solukalvolla, c) mitokondriolla?

4) Miten voit suojella aivojasi?