ekologinen jalanjälki

  • ekologiseen jalanjälkeen lasketaan:

   • kuinka paljon yksi ihminen tarvitsee maa- ja vesipinta-alaa vuodessa

    • tuotteiden tuottamiseen

    • jätteiden hävittämiseen

  • ilmoitetaan hehtaareina vuodessa (ha/v)

   • keskiarvo maailmassa 2,7 ha (kestävällä tasolla olisi 1,8)

   • Suomi 6,2 ha (tarvitsisimme 3,4 maapalloa)

   • Aasiassa ja Afrikassa monissa maissa alle 1 ha

  • yllä olevat tiedot perustuvat 2007 lukuihin (Global Footprint Network)

käytännössä mukaan usein lasketaan seuraavat seikat:

 1. Liikkuminen

 2. Vedenkulutus

 3. Vaatteet

 4. Virkistäytyminen

 5. Ruoka

 6. Jätteet

 7. Elintila

Laske oma ekologinen jalanjälkesi

Laske oma hiilijalanjälkesi

Tarkastele omia pisteitäsi. Miltä osasektoreilta sait paljon pisteitä? Entä mistä vähän?

Montako maapalloa tarvittaisiin sinun kulutuksellasi?