lukuohjeita kokeeseen

Koealue on kappaleet 1-10.

Suosittelen lukemaan koealueen läpi kolmeen kertaan. Lue myös vihko. Tutki myös kuvat. Mieti myös lisäksi, että miten itse voit valita ympäristöystävällisemmin ko. aihepiireissä.

Alla on joitain kysymyksiä, joilla voit varmistaa, että olet ymmärtänyt keskeiset sisällöt.

KPL 2 Luonnonvarat

 • selvitä, että ymmärrät

  • luonnonvarojen ryhmittely

   • aineelliset / aineettomat

   • elolliset / elottomat

   • uusiutuvat / uusiutumattomat

  • mainitse kustakin yllämainitusta esimerkki

  • ihmisen perustarpeet

  • ekologinen jalanjälki

   • mitä otetaan huomioon laskettaessa sinun ekologista jalanjälkeä?

  • luonnonvarat -video

***

KPL 3 Ruoka

 • mitä on omavaraistalous, tehoviljely, rahakasvit?

 • mainitse vähintään 4 hyvää seikkaa seuraavista:

  1. luomutuotteet

  2. reilu kauppa

  3. lähiruoka

***

KPL 4 Raaka-aineesta tuotteeksi

  • mitä ovat raaka-aine, materiaali, tuote?

  • millaisia luonnonmateriaaleja on olemassa?

  • millaisia synteettisiä materiaaleja on olemassa?

  • mikä on synteettisten materiaalien yleisin raaka-aine?

***

KPL 5 Energia

  • mitä on

   • suora eli välitön energiankulutus?

   • välillinen energiankulutus?

  • mitä uusiutumattomia energianlähteitä on?

  • mitä uusiutuvia energianlähteitä on?

  • mitä on vihreä sähkö?

  • miten sinun perheessäsi voidaan vähentää energiankulutusta?

***

KPL 6 Luonnonvarojen kestävä käyttö

  • mitä tulee ottaa huomioon tuotteen elinkaarta tarkasteltaessa?

  • mikä on ekologinen selkäreppu?

  • mikä on MIPS? miten se eroaa ekologisesta selkärepusta?

***

KPL 8 Ilmastonmuutos

  • mitä se on?

  • mistä se johtuu?

  • mitä siitä seuraa?

  • miten sitä voi ehkäistä?

***

KPL 9 Otsoni

  • mitä se on?

  • mistä se johtuu?

  • mitä siitä seuraa?

  • miten sitä voi ehkäistä?

  • miten alailmakehän otsoni eroaa yläilmakehän otsonista?

***

KPL 10 Happamoituminen

  • mitä se on?

  • mistä se johtuu?

  • mitä siitä seuraa?

  • miten sitä voi ehkäistä?