Luonnon monimuotoisuus tehtäviä

1. Mitkä ihmisen toimet vähentävät luonnon monimuotoisuutta?

2. Tunnista kuvien uhanalaiset eläimet.

3. Valitse yksi uhanalaisista eläimistä ja kirjoita siitä vihkoosi. Miksi se on uhanalainen? Miten sen säilymistä voisi edistää?

4. Kerro kaverille / opettajalle valitsemastasi eläimestä ja sen uhanalaisuudesta.