Luonnonvarat

Mitä sinä tarvitset? Ihminen tarvitsee ruokaa, vettä, vaatteita ja kodin. Näitä kutsutaan perustarpeiksi. Näihin perustarpeisiin tarvitaan aineellisia luonnonvaroja kuten puuta ja puuvillaa. Ystävät, luovuus ja luonnon kauneus eivät vaadi materiaa eli ne ovat aineettomia luonnonvaroja.

Aina kun ostamme jotain kuluu luonnonvaroja. On tärkeää erottaa mitä tarvitsee ja mitä haluaa. Ihminen tarvitsee kengät Suomessa. Mutta tarvitseeko ihminen kuudet lenkkarit?

Luonnonvarat voidaan luokitella elollisiin ja elottomiin luonnonvaroihin. Elollisesta luonnosta on peräisin leipä ja nahka. Elottomasta luonnosta on peräisin vesi ja teiden rakentamiseen käytettävä sora.

Luonnonvarat voidaan luokitella myös uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Uusiutuviin luonnonvaroihin kuuluvat kaikki, joita tulee lisää, kuten vaikka puut tai jotka eivät kulu, kuten auringon energia. Uusiutumattomiin luonnonvaroihin kuuluvat sellaiset luonnonvarat, joita ei tule lisää tai joiden synty on todella hidasta. Oljy häviää, kun se kertaalleen poltetaan. Kultaa ei tule lisää maapallolle, mutta se voidaan onneksi kierrättää.

Luonnonvarojen kulutusta voidaan arvioida ihmisen ekologisella jalanjäljellä. Ekologiseen jalanjälkeen lasketaan, että kuinka paljon ihminen käyttää pinta-alaa kuluttamiensa tuotteiden valmistamiseen ja jätteiden hävittämiseen. Suomalaisten ekologinen jalanjälki on pienempi kuin yhdysvaltalaisten, mutta suurempi kuin ruotsalaisten. Suomalaiset kuluttavat noin 8 kertaa enemmän kuin intialaiset.

Piirros: Marianne K-V-E