eriyttäminen

“A one-size-fits-all curriculum makes no more

sense to me than would a one-size-fits-all shoe.” Borland 2005

Kukaan meistä ei ole tismalleen samanlainen kuin toinen. Kun ihmisten halu ja kyky oppia on erilainen, niin tarvitaan eriyttämistä. Tälle sivulle haluan kerätä erilaisia eriyttämisen menetelmiä.

Eriyttämisen ideana voidaan pitää sitä, että ihmiset oppivat asioita

1) eri ajassa

2) eri tavalla

3) eri syvyydellä

Eriyttämisen synonyyminä käytetään usein virheellisesti mukauttamista ja haluan painottaa tässä, että eriyttäminen voi ihan yhtä hyvin olla "ylöspäin" eli oppilas opiskelee enemmän tai syvällisemmin.

Eriyttämisen menetelmät

Eriyttävä materiaali

Oppimisympäristö eriytettäessä

Läksyjen eriyttäminen

Eriyttäminen kokeissa

Ohjeita erityisoppilaiden ja lahjakkaiden oppilaiden auttamiseen oppimisessa