Erityisoppilaat ja lahjakkaat

Alla linkkejä opettajille joidenkin erityisoppilasryhmien / erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen ja kehityksen tukemiseen:

Tarkkaavaisuushäiriö / ADHD

Aspergerin oireyhtymä

Lahjakkaat oppilaat