Lahjakkaiden tukeminen

Lahjakkaita oppilaita pitää tukea oppimisessaan vastaavasti kuin oppimisvaikeuksiakin omaavia oppilaita. Lahjakkaat voivat tarvita tukea lahjakkuuden tunnistamisessa, alisuoriutumisen ehkäisemisessä, tylsistymisen ehkäisemisessä ja sosiaalisten taitojen parantamisessa. Tässä jotain keinoja:

 • oppilas saa edetä omaa vauhtiaan itsenäisesti

 • lahjakkaat oppilaat voivat työskennellä pareittain tai pienessä ryhmässä toisiaan auttaen

 • oppilaalle annetaan vaikeampia / laajempia / syvällisempiä tehtäviä (must-should-could tehtävistä ne could-versiot)

 • oppilaalle annetaan vaikeampia / laajempia / syvällisempiä läksyjä

 • tehtävien eriyttämiseen ideoita:

  • vieraskielisiä tehtäviä

  • selittävät tehtävät - mistä ilmastonmuutos johtuu? miten selittäisit, että aamuisin on usvaa?

  • ongelmanratkaisutehtävät

 • tutkiva oppiminen

 • ajattelun opettaminen (auttaa myös muita oppilaita, voi tulla viiveelläkin ja voi tulla luokkaan myös siirrännäisvaikutusta)

 • tietokoneiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen

 • luokan yli hyppääminen

 • jollain alalla lahjakkaalla voi olla puutteita toisella alalla (esim. matemaattisesti lahjakas voi hyötyä siitä, että neuvoo toisia oppilaita ja samalla oppii sosiaalisemmaksi)

 • minikurssit tai kerhot

 • projektien tekeminen (lahjakkaat tekevät usein jo itsestään joko laajempia tai syvemmälle porautuvampia projekteja)

 • It's cool to be smart! -ajattelu (muiden hyväksyntä ns. hikkeä kohtaan) - on lupa olla lahjakas