Eriyttäminen kokeissa

 • pidä kurssin alussa lähtötasotesti aina uuden ryhmän saadessasi, niin tiedät, että ketkä tarvitsevat tukea ja ketkä tarvitsevat lisämateriaalia syvempää opiskelua varten

 • pidä kertaustunti ennen koetta ja/tai anna ohjeet kokeeseen lukemiseen / valmistautumiseen

 • anna ohjeet miten koe tehdään - ajankäyttö, tarkistaminen, mieleenpalauttaminen

 • laita kokeen alkuun helppoja tehtäviä

 • kirjoita koekysymykset selkokielellä

 • merkitse kokeisiin selkeästi erilaiset tehtävätyypit, esimerkiksi perustehtävät, soveltavat tehtävät, aineistotehtävät ja syventävät tehtävät

 • anna oppilaalle tehtäväsivut yksi kerrallaan

 • lue kokeen tehtävät ääneen

 • tee kokeeseen erilaisia tehtäviä, muista, että aukkotehtävät ovat lukihäiriöisille vaikeita

 • anna oppilaan vastata tietokoneella

 • kokeeseen apupaperi

 • kokeeseen saa ottaa mukaan laskimen

 • tarkista, että koe vastaa annettua opetusta - valmiit koepaketit eivät läheskään aina sitä tee

 • koealue ei saa olla liian laaja

 • oppilas voi tehdä kokeen koulunkäyntiavustajan tai opettajan avustuksella

 • oppilas kirjoittaa ensin yhdenvärisellä kynällä vastaukset kaikkiin tehtäviin, jotka osaa ja sitten kun ei enää osaa vaihtaa eri väriseen kynään ja vastaa kirjan avulla loppuihin tehtäviin

 • oppilas saa valita itse tehtävät, joihin vastaa - vastaa esimerkiksi 5 tehtävään 8:sta

 • oppilas voi tehdä saman kokeen useaan kertaan, paras tulos tai keskiarvo jää voimaan

 • koealue jaetaan pienempiin osiin ja pidetään useampia kokeita

 • kokeeseen tutustutaan etukäteen (minkä tyylisiä tehtäviä, minkälaisia vastauksia odotetaan)

 • anna oppilaalle lisäaikaa tehdä koetta

 • kokeessa voi olla mukana omatekemiä "lunttilappuja" tai oppikirja tai sanakirja (varsinkin vieraskielisillä viimeiksi mainittu on tärkeä)

 • hyväksy vastaukset eri kielillä

 • mieti voisiko koe olla itsessään oppimisprosessi

  • lunttaa luvalla - opi oikeasti (koekäytäntöjen kehittämisen raportti) - raportissa on esitetty ohjeet mm. seuraaviin

   • ongelmakeskeinen tentti

   • posteritentti

   • ideakortit kokeessa

   • draamatentti

   • portfolio

   • oppimispäiväkirja

   • kotiessee + itsearviointi

   • lunttilapputentti

   • aineistotentti

   • tenttitehtävät etukäteen (näin suunnataan opiskelu tiettyihin osioihin, joista sitten 2-3 vastataan vain)

   • suullinen kuulustelu

  • koe oppimisympäristönä (raportti, jossa konkreettisia koe-ehdotuksia eri oppiaineisiin, esittelee myös eri oppimisympäristöjä kokeessa)

   • koetyypit voidaan oppimisympäristöissä jakaa seuraaviin:

    • paikallinen

    • fyysinen

    • sosiaalinen

    • tekninen

    • psyykkinen

    • didaktis-pedagoginen

  • blogit arvioinnissa

 • jos pidät uudentyyppisiä kokeita, niin pidä etukäteen harjoituskoe

 • anna oppilaalle aidosti mahdollisuus muunlaiseen arviointiin

 • pidä suullisia kokeita

 • anna oppilaan yrittää ensin tavallista koetta ja jos siitä tulee hylätty, niin teetätä se uudestaan joko kotona kirjan kanssa tai koulussa avustettuna

Tiedätkö muita hyviä eriyttämisen keinoja kokeessa?

Laita viestiä marianne @ mariannekve . com