Läksyjen eriyttäminen

Läksyjä voidaan eriyttää eri oppilaille niin ylös kuin alaspäinkin. Läksyjen määrää voidaan myös säädellä. Alla joitakin keinoja läksyjen eriyttämiseen:

 • anna läksyt aina samalla tavalla - mieluiten sekä suullisesti että kirjallisesti ja vielä kirjasta näyttämällä, läksyt voi kirjoittaa vihkoon, merkitä kirjaan vaikka päivämäärällä tai kirjoittaa ne wilmaan, jolloin myös vanhemmat voivat seurata läksyjä (tässä ei saa kyllä unohtaa oppilaan omaa vastuuta läksyistä huolehtimisessa)

 • huolehdi, että läksyjä ei anneta kiireessä eikä läksyjen merkkaamisesta luisteta kiireen vuoksi

 • annetaan kaikille vaikka 3 läksyä siitä kohdasta eteenpäin mihin on jääty, esimerkiksi matematiikassa tämä voi tarkoittaa sitä, että nopeammin edenneelle voi tulla hivenen vaikeampia läksyjä ja hitaammin edenneelle helpompia, mutta molempien työmäärä pysynee suht samana

 • vaikeustaso pitää olla oppilaalle pääsääntöisesti sopiva

 • yksilöllistetylle oppilaalle tai asioissa muuten jälkeen vaikka sairauden takia jäänyt voi tehdä läksyjä sieltä kohtaa mistä hän tipahti kärryiltä, vastaavasti hyvälle oppilaalle voi antaa läksyjä vaikka lisämonisteista tai kirjan soveltavien tehtävien osiosta

 • tarkista, että läksyjen määrä on järkevä - ei liian vähän eikä liian paljon

 • kannattaa sopia koulun opettajien kanssa yhteisesti, että missä vaiheessa kullakin luokka-asteella teetätetään projekteja ettei käy niin, että uskonnon projekti, terveystiedon essee ja maantiedon oppimispäiväkirja pitää tehdä samoilla viikoilla

 • selvitetään, että voiko oppimisvaikeuksinen oppilas saada tukea kotoa ja jos ei voi, niin voiko koulu tarjota esimerkiksi läksykerhoa

 • onko oppilaalla rauhallinen läksyjentekopaikka kotona? jos ei ole, niin voi ohjata vaikka kirjastoon tekemään läksyjä

 • läksyjen antaminen jostain omaan elämänpiiriin kuuluvasta aiheesta

 • osallisuus: oppilas saa valita 4 tehtävästä, että mitkä kaksi tehtävää tekee

 • hyvin suunnitellut läksyt voivat auttaa löytämään oleellisen asian opetellusta aiheesta (tai vaihtoehtoisesti huonossa tapauksessa etsimään pikkuasioita niin, että tärkeät asiat eivät enää erotu)

 • palkinnot tehdyistä läksyistä +, tarrat, leimat, hyvä-merkinnät wilmaan