Karttojen käyttäminen

Kartta on kohtisuoraan ylhäältäpäin pienennetty kuva alueesta.

Hyvässä kartassa on
1) karttamerkit
2) karttamerkkien selitykset
3) mittakaava
4) pohjoisnuoli
5) karttakoordinaatit tai joku muu tieto mistä kartta on

Pienimittakaavainen ja suurimittakaavainen kartta

Pienimittakaavaisessa kartassa suhdeluvun jakaja on suuri. Esim. 1 :  5 000 000. Tällöin kartalla näkyy suuri osa maapalloa, vaikka maanosa tai valtio, kuten Suomi. Yksityiskohtia ei näy paljon.

Suurimittakaavaisessa kartassa suhdeluvun jakaja on pieni. Esim. 1 : 20 000. Tällöin kartalla näkyy pieni alue tarkasti. Esimerkiksi tiet, talot ja jopa suuri kivi on voitu merkitä suurimittakaavaiselle kartalle. Suurimittakaavaista karttaa voi käyttää esimerkiksi suunnistamisessa.