Kallioperä koostuu kivilajeista, kivilajit mineraaleista

Kallioperä koostuu kivilajeista. Kivilajit taas muodostuvat joko yhdestä tai useimmiten kahdesta tai useammasta mineraalista.

Kivilajit voidaan jakaa syntytapansa mukaan kolmeen luokkaan:

1) MAGMAKIVILAJIT

a) pintakivilajit

 • jähmettyneet nopeasti magman purkautuessa maanpinnalle

 • esim. basaltti

b) syväkivilajit

 • jähmettyneet hitaasti syvällä maan kuoressa

 • esim. Suomen yleisin kivilaji graniitti

  • graniitti muodostuu 3 mineraalista:

   • kvartsi

   • maasälpä (punainen tai harmaa)

   • kiille

  • täplikäs joko punainen tai harmaa kivi

Kuva: Dake

2) KERROSTUNEET ELI SEDIMENTTIKIVILAJIT

 • rapautuminen irrottaa hiekkaa kivilajeista -> aines kerrostuu -> puristuvat uusiksi kiviksi

 • esim. hiekka -> hiekkakivi, savi ->savikivi

3) MUUTTUNEET ELI METAMORFISET KIVILAJIT

 • kovassa paineessa ja kuumuudessa kohdan 1) ja 2) kivilajit muuttuvat uusiksi kivilajeiksi

 • esim. graniitti -> gneissi

  • gneissi on raidallista

Kuva: Eurico Zimbres

Kivilajien synty -video

Kiviin liittyviä tehtäviä:

Mistä kivilajista on tehty eduskuntatalo?

Mistä kivilajista on tehty Finlandia-talo?

Mihin käytetään kalkkikivestä saatavaa kalkkikivijauhetta?

Hassussa paikassa oleva kivi on usein jääkauden aikana siirtynyt siirtolohkare. Mistä löydät lähimmän siirtolohkareen?

Mitä kiviä tiedät käytettävän koruissa?

Mikä on Uudenmaan maakuntakivi? Minkä näköinen se on?

Joissain hienoissa kelloissa on spektroliitti-taulu. Mistä spektroliittia saadaan?

Kumman valitsisisit mieluummin marmorisen vai puisen kaulimen? Miksi?


Kuvia kivilajeista