Eksogeeniset ilmiöt

Maapalloa muovaavat niin maapallon sisäiset voimat eli endogeeniset voimat kuin eksogeeniset eli maapallon ulkoiset voimat.

Eksogeeniset tapahtumat saavat energiansa auringosta ja joissain tapauksissa myös painovoimasta

Eksogeenisiin tapahtumiin kuuluvat:

1) veden

2) tuulen

3) jään

aiheuttama eroosio

ja lisäksi

rapautuminen.

Hyviä kuvia eksogeenisistä ilmiöistä