Eksogeeniset ilmiöt

Maapalloa muovaavat niin maapallon sisäiset voimat eli endogeeniset voimat kuin eksogeeniset eli maapallon ulkoiset voimat.

Eksogeeniset tapahtumat saavat energiansa auringosta ja joissain tapauksissa myös painovoimasta

Eksogeeniset ilmiöt muistiinpanot

Eksogeenisiin tapahtumiin kuuluvat:

1) veden

2) tuulen

3) jään

aiheuttama eroosio

ja lisäksi

rapautuminen.

Hyviä kuvia eksogeenisistä ilmiöistä