jää kuluttaa, kuljettaa ja kasaa

Kolme kovaa koota:

K uluttaa

K uljettaa

K asaa

Jäätiköt voidaan jakaa kahteen osaan eli mannerjäätiköihin (jollainen peitti Suomen viime jääkauden aikana) ja laaksojäätiköihin.

Laaksojäätiköt

Jää virtaa alas hitaasti vuorten rinteitä ja kuluttaa laaksot U-kirjaimen muotoisiksi = U-laakso.