rapautuminen

Kiviainetta murentavat ja haurastuttavat vesi, eliöt ja lämmönvaihtelut. Tätä kutsutaan nimellä rapautuminen.

Kuva Natursicilia

Rapautuminen voidaan jakaa kahteen osaan:

1) Fysikaalinen rapautuminen

a) pakkasrapautuminen

* kalliossa tai kivessä on pieniä rakoja, joihin sataa vettä

* pakkasella vesi jäätyy ja laajenee jäätyessään

* kun tilavuus suurenee, niin raot suurenevat

* lopulta raot suurenevat niin paljon, että kivi murenee

b) lämpörapautuminen

* päivällä kiven pintakerrokset kuumenevat ja laajenevat

* yöllä kivi jäähtyy ja samalla kutistuu

* vähitellen kiven ulkopinta "kuoriutuu"

c) kasvien juurten aiheuttama rapautuminen

* kasvi työntää juurensa kiven koloihin

* raot laajenevat ja halkeilevat ja kivi rapautuu

* kutsutaan myös nimellä organogeeninen rapautuminen

2) Kemiallinen rapautuminen

* sadevesi ei ole aina neutraalia vaan voi olla happamia sateita

* sadeveden mukana tulevat happamat aineet rapauttavat kiveä