veden aiheuttama eroosio

Vesi kuljettaa mukanaan pieniä ja vähän isompiakin hiukkasia, jotka kuluttavat sitten maa- ja kallioperää.

Virtaava vesi aiheuttaa mm. seuraaavaa:

1) joen yläjuoksulla nopeasti virtaava vesi kuluttaa voimakkaasti pohjaa. Tuloksena on jyrkkäreunainen V-laakso.

* veden uurtamaa rotkolaaksoa voidaan kutsua nimellä kanjoni, tästä kuuluisa esimerkki on Grand Canyon

Kuva Grand Canyon NPS

2) joki alkaa vanhetessaan mutkitella eli meanderoida

* mutkan sisäkaarteessa on kasautumisranta ja mutkan ulkokaarteessa on kulumisranta

3) joissain kohdissa joki voi oikaista ja tällöin syntyy ns. makkarajärvi eli juolua

Kuvaaja Katorisi, lähde wikimedia.commons.

4) joen suulla materiaali kasaantuu joensuistoksi eli deltaksi

* deltassa painavammat kivet jäävät lähemmäksi joen suistoa ja pienemmät kivet kulkeutuvat pidemmälle

Lisäksi rantavoimat muuttavat maisemaa.

* aallot kuluttavat rantatörmää, joka voi jopa sortua

* rannasta irronnut materiaali voi kerääntyä rannan suuntaisiksi särkiksi