Väestö

MAAILMAN VÄESTÖ

väestö = jonkin alueen ihmiset

Maapallolla on noin 7,8 miljardia ihmistä = 7 800 000 000 ihmistä

Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa = 5 500 000 ihmistä

syntyvyys = kuinka paljon ihmisiä syntyy 1000 ihmistä kohti

kuolleisuus = kuinka paljon ihmisiä kuolee 1000 ihmistä kohti

luonnollinen väestönkasvu = syntyvyys - kuolleisuus

muuttoliike = ihmiset muuttavat alueelta toiselle

väestöpyramidi = ikäpyramidi = diagrammi, josta näkee, että paljonko on naisia ja miehiä missäkin ikäluokassa (yleensä 5 v välein ikäluokat)

Väestöpyramidin piirtäminen

Ikäpyramidi animaatio

Maailman väestön määrä

Elinajanodote (laske milloin kuolet)

Maailman väkirikkaimmat maat

kulttuurit

kehitysmaat ja rikkaat maat

ihmisoikeudet

kaupungit