Kehitysmaat ja rikkaat maat

rikas = paljon rahaa

köyhä = vähän rahaa

rikkaat maanosat = Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Australia

köyhät maanosat = Afrikka, Etelä-Amerikka ja Aasia

kehitysmaa

* köyhä maa, liian vähän rahaa elämiseen

* elintaso on alhainen

* usein ollut siirtomaa eli toisen maan vallan alainen

* kehitysmaassa voi olla pula

1) puhtaasta vedestä

2) ruuasta

3) koulutuksesta (monet lapset joutuvat tekemään töitä eivätkä pääse kouluun)

4) asunnosta

5) tavaroista, vaatteista

6) terveydenhuollosta


rikkaat maat eli teollisuusmaat

* teollisuusmaissa on kehittynyttä teollisuutta, josta saa rahaa

1) elektroniikkateollisuus

2) lääketeollisuus

* raaka-aineet tuotteisiin saadaan usein kehitysmaista halvalla

* rikkaus ei ole sama kuin onnellisuus, onnelliseksi tekee monet asiat, joihin ei tarvitse rahaa, kuten ystävät ja musiikki

BKT = bruttokansantuote

= kuinka paljon maassa on tuotettu tavaroita ja palveluita vuodessa

Maiden välistä varallisuutta voi vertailla kun tarkastellaan BKT:tä yhtä asukasta kohti.

HDI = inhimillisen kehityksen indeksi Human Development Index
= elinaika, koulutus ja elintaso

HDI kartalla