Välimerenilmasto tehtäviä

1. Välimerenilmastoa on nimestä huolimatta monessa paikassa maapalloa, ei vain Välimerellä. Mainitse esimerkkimaa, jossa on välimerenilmastoa. Käytä apunasi karttaa.

a) Euroopasta

b) Pohjois-Amerikasta

c) Etelä-Amerikasta

d) Afrikasta

e) Oseaniasta

2. Mainitse Välimeren rannalla oleva maa, jossa

kartta kielistä

kartta uskonnoista

a) puhutaan espanjaa

b) puhutaan ranskaa

c) puhutaan arabiaa

d) puhutaan hepreaa

e) uskonto on kristinusko

f) uskonto on islam

g) uskonto on juutalaisuus

3. Mainitse 3 Välimerenalueen elinkeinoa ja niistä kustakin 3 asiaa.