Toimintasuunnitelma 2011-2012

YMPÄRISTÖAGENTTIEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012

Ympäristöagentit ovat yksi Pakilan yläasteen osallisuusryhmä. Agentti sanalla tarkoitetaan sekä edustajaa että vakoojaa ja siten ympäristöagentit toimivat siis koulussa sekä ympäristöasioiden edustajina että vakoojina. He edistävät koulun ympäristöasioita esimerkiksi neuvomalla kierrätyksessä, valitsemalla vähän jätteitä tuottavia eväitä koulun retkille ja pitämällä ympäristöaiheisia aamunavauksia. Ympäristöagentit edustavat koulun ympäristötoimintaa erilaisissa tilaisuuksissa esimerkiksi syyskuussa Pakila-Paloheinä tapahtumassa, koulun tapahtumissa tai viemällä kierrätystietoutta lähiala-asteille. Agentit voivat myös tuunata vanhaa tai valmistaa kierrätyskoruja tai järjestää kierrätysmuotinäytöksiä koulun juhliin. Lisäksi he itse retkeilevät ja kouluttautuvat ympäristökohteissa. Ympäristöagentit toimivat mallina muille oppilaille kestävästä kehityksestä sekä vakoilevat mitkä koulun ympäristöasiat tarvitsisivat parannusta. Ympäristöagentit toimivat itsenäisesti, mutta heitä ohjaa Marianne Kauppinen-Vähä-Erkkilä.

Pakilan yläasteen koulu on valittu Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kummikouluksi. Tämän seurauksena koululle tulee koulutusta sekä opettajille että ympäristöagenteille ja oppitunteja oppilaille esimerkiksi työpajaviikon aikana sekä opetusmateriaaleja. HSY toimii projektin rahoittajana ja sen toteuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Ympäristökoulu Polku. Tämän projektin tarkoituksena on koulun jätteen määrän vähentäminen, kierrätyksen tehostaminen ja koulun kestävän kulutuksen parantaminen. Yhteyshenkilönä tässä projektissa on Eeva-Maiju Aulín ja lisäksi ympäristöagentit ovat mukana koulun nykytilanteen kartoittamisessa.